Kakšnim pogojem morajo ustrezati hišni kompostniki?

Dejstvo je, da so hišni kompostniki pri nas izjemno priljubljeni. Pomembno pa je ob tem poudariti, da mora takšen pripravek nujno ustrezati prav vsem funkcionalnim, biološkim, tehničnim pa tudi higienskim pogojem. Ti so določeni s posebnim odlokom pa tudi s pravilnikom o zbiranju ter odvozu komunalnih odpadkov v posameznih občinah.

Hišni kompostniki torej predstavljajo zabojnike za kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora, ki prihajajo z vrtov ali pa iz kuhinje. Kompost pa se nato uporabi za individualne potrebe povzročitelja omenjenih odpadkov.

 

Kje morajo biti locirani kompostniki?

Pravilo je, da morajo biti kompostniki za kompostiranje organskih odpadkov locirani na zemljišču tistega, ki torej povzroča nastanek organskih odpadkov, in to na dovolj zračnem mestu, ki učinkovito preprečuje zadrževanje ter širjenje vonjav iz kompostnika. Prav tako smejo kompostniki biti postavljeni na ustrezna mesta, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki govorijo o vplivnem območju za gradnjo objektov.

Kakšnim pogojem morajo ustrezati hišni kompostniki?

Obstajata dve ključni prepovedi, ki se jih morajo držati vsi, ki uporabljajo kompostnike. Kuhinjske odpadke je strogo prepovedano mešati še z drugimi vrstami odpadkov, v primeru če je zaradi mešanja onemogočena njihova predelava v kompost oziroma v pregnito blato. Prav tako je odpadke iz kuhinje prepovedano drobiti, mleti, rezati ali pa redčiti s tekočimi odpadki, z namenom da skupaj z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo.

 

Kakšne izvedbe morajo praviloma biti kompostniki?

Seveda morajo biti kompostniki kompaktne izvedbe. Prav tako morajo obvezno vključevati stik s tlemi oziroma zemljo. Na dnu osnovna plast zdrobljenih vej dovolj dobro poskrbi za učinkovito zračenje od spodaj. S tem tudi dobro preprečuje zastajanje vode.

Stranice posameznega kompostnika morajo biti izdelane tako, da živalim onemogočajo dostop do ostankov hrane, ki se nahajajo na kompostniku. Sicer pa morajo kompostniki omogočati dostop zraka do vsebine v njih – tudi preko odprtin na njihovih stranicah. Ne nazadnje pa morajo prav vsi kompostniki obvezno imeti še pokrov.…